top of page

Hvem er vi? 

Foreningslivet i Hedensted Kommune har fået en ny blomst i buketten...

Det er kunstforeningen "AFKØRSEL 58", der blev stiftet september 2003. En uafhængig forening for alle borgere, der interesserer sig for kunst og kultur. 

Formålet med kunstforeningen er at fremme og formidle interessen for kunst i bred forstand. Det vil ske med en vifte af forskellige aktiviteter. Blandt andet offentlige kunstudstillinger af forskellig art og andre former for kulturelle arrangementer såsom foredrag, oplysningsvirksomhed og udflugter til kulturelle seværdigheder.

Desuden vil kunstforeningen hvert år indkøbe kunstværker, der udloddes blandt foreningens medlemmer. Udlodningen vil finde sted på den årlige generalforsamling.

Kunstforeningen "AFKØRSEL 58" er den første af sin slags i Hedensted Kommune, og i bestyrelsen håber vi, at foreningen og dens aktiviteter kan være med til at sætte mere fokus på kunst og kultur i samarbejde med alle interesserede parter - det være sig andre foreninger, kunstnere, borgere, kommunen og erhverslivet.

Foreningens navn "AFKØRSEL 58" er inspireret af motorvejsafkørsel 58, og det er en titel, der er valgt, fordi vi gerne vil signalere åbenhed og nysgerrighed.

Kontingentet er fastsat, så alle har mulighed for at være med. Det koster kun 300 kroner årligt for en person og 400 kroner for en husstand.

Med venlig hilsen bestyrelsen i kunstforeningen
"AFKØRSEL 58"

bottom of page